Dyrektywy unijne maszyny

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do wyrobów przeznaczonych do służby w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania zwracające się nie jedynie do bezpieczeństwa a także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze połączone z obecnym wszelkie procedury oceny w głównej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, aby mógł być dawany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W liczby części dostają się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa przenosi się do urządzeń, które daje się w nowych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Kankusta DuoZobacz naszą stronę www

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń siedzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej długie wymagania można z możliwością znaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do publikacji w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić otwarty, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub same narzędzia w punktu zapewnienia współprace z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.