Tlumaczenie ustne konsekutywne

Tłumaczenie ustne to przekład, który ułatwia komunikację między dwoma rozmówcami, jacy nie porozumiewają się w ostatnim samym języku. Tłumaczenie ustne robi się na bieżąco, co świadczy, że tłumacz nie ma czasu sprawdzać słów w słowniku, czy zastanawiać się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba wykazać się dużą koncentracją i refleksem, żeby przekład był zasadny oraz nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Najciekawsze jest tłumaczenie konferencyjne, które rzuca się podczas oficjalnych wystąpień. Często, oficjalne spotkania określane są równocześnie na kilka języków - w relacji od tego którym językiem posługują się referenci i słuchacze, czyli w których krajach przeprowadza się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Stolicy różnią się na tłumaczenia symultaniczne - czyli takie, które realizuje się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem czeka się aż prelegent skończy opinia i daje się ją z służbą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień wyświetla się wypowiedź dla pojedynczej osoby, siedząc obok niej. Istnieją także przemówienia sądowe. Podczas nich artykuł jest szkolony na bieżąco na sali sądowej, zaś to świadczy, że wskazany jest stan tłumacza przysięgłego. Często i tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie odbywają się spotkania biznesowe/negocjacyjne i praktyczny jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona istnieje w stowarzyszeniach, które nie tylko podnoszą prestiż, lecz i oferują produkty szkoleniowe, czy wskazują nauki w których można podnosić kwalifikacje. Z usług takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Są więc pewność, że kobiety, które działają tłumaczenia, gwarantują wysoki stopień przekładu, a jeszcze dokładność.